Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΕΜΚΑ έχει επίσης αξιοσημείωτη εμπειρία στο χώρο των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη μία σειρά από έργα στην Ελλάδα όπως τα αιολικά πάρκα στο Ακραίφνιο Βοιωτίας, στις Αδέρες Αργολίδας, στο Άγκιστρο, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών καθώς και στα Τρίκορφα Φωκίδος.

 • Στείλτε τη σελίδα
  Στείλτε τη σελίδα
  x
  Email Αποστολέα:
  Email Παραλήπτη:
  Mήνυμα
  Αποστολή
 • Εκτυπώστε τη Σελίδα
 • Μοιραστείτε τη σελίδα
 • AAA  font size  font size
 • File Collector
  File Collector
  x
 •  
 • Rss Feed