Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην ΕΛΕΜΚΑ πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας είναι οι άνθρωποί της.

Εδραιώνουμε εργασιακές σχέσεις που βασίζονται στην ειλικρίνεια, στην ακεραιότητα και στην αμοιβαία δέσμευση. Λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας. Στεκόμαστε δίπλα τους με ειλικρίνεια, ήθος και ανοιχτή επικοινωνία και υποστηρίζουμε με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πολύ σημαντική και πρέπει να εφαρμόζεται με στόχο τη βελτίωση των ατομικών και των εταιρικών επιδόσεων. Η συνεχής βελτίωση και η υιοθέτηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν το προσωπικό επεκτείνει και αναθεωρεί τις τεχνικές, εμπορικές και πολιτιστικές γνώσεις του, μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 • Στείλτε τη σελίδα
  Στείλτε τη σελίδα
  x
  Email Αποστολέα:
  Email Παραλήπτη:
  Mήνυμα
  Αποστολή
 • Εκτυπώστε τη Σελίδα
 • Μοιραστείτε τη σελίδα
 • AAA  font size  font size
 • File Collector
  File Collector
  x
 •  
 • Rss Feed