Επιθεώρηση και Ενοργάνωση

Στόχος της επιθεώρησης των τεχνικών και συνολικά των υποδομών, σε συνδυασμό με την ενοργάνωση, είναι να αποκαλυφθούν σε μια κατασκευή τυχόν ελαττώματα και λειτουργικά προβλήματα, περιοχές εντάσεων και φορτίσεων πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει σχεδιασμού, καθώς και πιθανές πηγές δημιουργίας μελλοντικών προβλημάτων.

Η ενοργάνωση με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων, όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα και ειδικοί αναμεταδότες, συντελεί στην καταγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς ενός τεχνικού έργου σε λειτουργικές, αλλά και σεισμικές συνθήκες, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ορθή και αποδοτική συντήρηση του έργου, με επεμβάσεις στα σημεία που χρήζουν άμεσης επισκευής, μειώνεται το κόστος συντήρησης, επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας, αλλά και διασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής.

Παράλληλα, η χρήση της ενοργάνωσης,  κατά τη φάση της κατασκευής, επιτρέπει την διαρκή και επί τόπου καταγραφή της συμπεριφοράς του έργου σε πραγματικές συνθήκες, συντελώντας στην βελτίωση της μελέτης, στην αναβάθμιση και εξέλιξη των προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και στην επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας της κατασκευής.

Αναζήτηση Έργων

photo_of Γέφυρα Ηλεκτρικού Σ/Δ – Περιοχή Θησείο Αττικής

Γέφυρα Ηλεκτρικού Σ/Δ – Περιοχή Θησείο Αττικής

Τοποθεσία:Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης:Φεβρουάριος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου:ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ)
Ανάδοχος:ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
Μελετητής:-
 
photo_of Αυτοκινητόδρομος Αεροδρομίου, 4ος Δακτύλιος, Γέφυρες No.040/600-2ΕΒ/WΒ Κόμβος 22 (Γέφυρες Ghazali)

Αυτοκινητόδρομος Αεροδρομίου, 4ος Δακτύλιος, Γέφυρες No.040/600-2ΕΒ/WΒ Κόμβος 22 (Γέφυρες Ghazali)

Τοποθεσία:Κουβέϊτ
Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούνιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου:ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος:COMBINED GROUP
Μελετητής:KAWADA INDUSTRIES INC. JAPAN
 
photo_of Σταθμός ΗΣΑΠ Αμαρουσίου

Σταθμός ΗΣΑΠ Αμαρουσίου

Τοποθεσία:Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούνιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου:ΗΣΑΠ Α.Ε.
Ανάδοχος:ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.
Μελετητής:Τ.ΤΣΙΚΝΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
 
photo_of Έργασίες Επιθεώρησης Γέφυρας στο Κουβέιτ

Έργασίες Επιθεώρησης Γέφυρας στο Κουβέιτ

Τοποθεσία:Κουβέϊτ
Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούνιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:Επιθεώρηση στοιχείων γέφυρας
Κύριος του Έργου:ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος:COMBINED GROUP
Μελετητής:KAWADA INDUSTRIES INC. JAPAN
 
photo_of Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα,Τεχνικά Β269 Γέφυρα Λαδοπόταμου, Β273 Γέφυρα Βουραϊκού, Β278 Γέφυρα Κερυνίτη

Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα,Τεχνικά Β269 Γέφυρα Λαδοπόταμου, Β273 Γέφυρα Βουραϊκού, Β278 Γέφυρα Κερυνίτη

Τοποθεσία:Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης:Φεβρουάριος 2014 - Μάρτιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:Επιθεώρηση Εφεδράνων
Κύριος του Έργου:Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος:ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
Μελετητής:ΤΤΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 • Στείλτε τη σελίδα
  Στείλτε τη σελίδα
  x
  Email Αποστολέα:
  Email Παραλήπτη:
  Mήνυμα
  Αποστολή
 • Εκτυπώστε τη Σελίδα
 • Μοιραστείτε τη σελίδα
 • AAA  font size  font size
 • File Collector
  File Collector
  x
 •  
 • Rss Feed