Διασφάλιση Ποιότητας

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΕΛΕΜΚΑ εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση


Οι δεσμεύσεις αυτές είναι αναπόσπαστο τμήμα της διοικητικής διαχείρισης της εταιρείας και των επιχειρηματικών πρακτικών της. Στο πλαίσιο αυτό, η η ΕΛΕΜΚΑ έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης, αλλά και για την  πλήρη εναρμόνισή της με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της, η ΕΛΕΜΚΑ έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το ακόλουθο σύστημα:

Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001:2007

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

 

Βασική δέσμευση της εταιρείας είναι ο σεβασμός και η τήρηση όλων των νομικών κανόνων και απαιτήσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία της.

Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε το παρακάτω σύστημα:

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

 

 • Στείλτε τη σελίδα
  Στείλτε τη σελίδα
  x
  Email Αποστολέα:
  Email Παραλήπτη:
  Mήνυμα
  Αποστολή
 • Εκτυπώστε τη Σελίδα
 • Μοιραστείτε τη σελίδα
 • AAA  font size  font size
 • File Collector
  File Collector
  x
 •  
 • Rss Feed