Εταιρική Κουλτούρα

Για την ΕΛΕΜΚΑ η  εταιρική κουλτούρα είναι το στοιχείο εκείνο που διασφαλίζει συνοχή και σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος της Εταιρίας. Η εταιρική μας κουλτούρα, από τη διοίκηση έως την παραγωγή, με ανεξίτηλο το στίγμα των ανθρώπων, έχει ως βασικό άξονα της τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κινητήριο δύναμη της εταιρίας.

Για το λόγο αυτό:

  • Εστιάζουμε στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες που συνάδουν με αυτές της εταιρίας.
  • Φροντίζουμε συνεχώς να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και επαγγελματική εξέλιξη εντός του οργανισμού.
  • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την πρωτοβουλία, τη δια βίου μάθηση και τη διαφορετικότητα.
  • Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του έμψυχου δυναμικού μας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και της δημόσιας εικόνας της εταιρίας.
  • Αναγνωρίζουμε τη σημασία της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του προσωπικού μας.

Αποστολή Βιογραφικού

Ελάτε στην ομάδα της ΕΛΕΜΚΑ

Το βιογραφικό σας θα αξιολογηθεί με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της θέσης, εκπρόσωπος της Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies