Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον όπως αυτό των κατασκευών, η ΕΛΕΜΚΑ εξελίσσεται διαρκώς. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί και τη στόχευση σε προϊόντα και εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας, αποτελεί έναν απόλυτα αξιόπιστο συνεργάτη που χαρακτηρίζεται από συνέπεια και καινοτομία

Οι δραστηριότητές της επεκτείνονται στη διαχείριση ολοκληρωμένων έργων πολιτικού μηχανικού στον ενεργειακό τομέα, στις υποδομές και σε κτίρια καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης και συντήρησης τεχνικών και ειδικών κατασκευών

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies