Πιστοποιήσεις

Σε όλες τις δραστηριότητές της, η ΕΛΕΜΚΑ εφαρμόζει τα υψηλότερα διεθνή κριτήρια ποιότητας για την ικανοποίηση του πελάτη, για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της και για την προστασία του περιβάλλοντος.

EN ISO 9001:2015

Η ΕΛΕΜΚΑ έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και της επιχειρηματικής διαχείρισης, αλλά και για την πλήρη εναρμόνισή της με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

PDF 997KB

ISO 45001:2018

Για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της, η ΕΛΕΜΚΑ έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει το ακόλουθο σύστημα: Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ISO 45001 : 2018

PDF 990KB

EN ISO 14001:2015

Βασική δέσμευση της εταιρείας είναι ο σεβασμός και η τήρηση όλων των νομικών κανόνων και απαιτήσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία της. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε το παρακάτω σύστημα: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EN ISO 14001:2015

PDF 996KB

Η Εταιρεία

Η ΕΛΕΜΚΑ ιδρύθηκε το 1990 από μηχανικούς με πολυετή δραστηριότητα και εμπειρία στην κατασκευή και διαχείριση έργων

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies