Επιθεώρηση & Ενοργάνωση

Στόχος της επιθεώρησης των τεχνικών και εν γένει των υποδομών, σε συνδυασμό με την ενοργάνωση, είναι να αποκαλυφθούν σε μια κατασκευή τυχόν ελαττώματα και λειτουργικά προβλήματα, περιοχές εντάσεων και φορτίσεων πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει σχεδιασμού, καθώς και πιθανές πηγές δημιουργίας μελλοντικών προβλημάτων.

Η ενοργάνωση με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων, όπως επιταχυνσιόμετρα, μηκυνσιόμετρα και ειδικοί αναμεταδότες, συντελεί στην καταγραφή της πραγματικής συμπεριφοράς ενός τεχνικού έργου σε λειτουργικές, αλλά και σεισμικές συνθήκες, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ορθή και αποδοτική συντήρηση του έργου, με επεμβάσεις στα σημεία που χρήζουν άμεσης επισκευής, μειώνεται το κόστος συντήρησης, επιμηκύνεται ο χρόνος λειτουργίας, αλλά και διασφαλίζεται η επένδυση της κατασκευής.

Παράλληλα, η χρήση της ενοργάνωσης,  κατά τη φάση της κατασκευής, επιτρέπει την διαρκή και επί τόπου καταγραφή της συμπεριφοράς του έργου σε πραγματικές συνθήκες, συντελώντας στην βελτίωση της μελέτης, στην αναβάθμιση και εξέλιξη των προδιαγραφών και κανονισμών, καθώς και στην επιλογή της βέλτιστης μεθοδολογίας της κατασκευής.

Επιθεώρηση μεταλλικού υποστέγου στο Ριάντ, Σ. Αραβία

Τοποθεσία: Ριάντ, Σαουδική Αραβία
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Εργασίες επιθεώρησης υποστέγου 12.000 τμ. με έκθεση αξιολόγησης ευρημάτων
Κύριος του Έργου: INTRA DEFENSE
Ανάδοχος: ELEMKA SAUDI

Δεξαμενές υγρών καυσίμων, Σ. Αραβία

Τοποθεσία: Σαουδική Αραβία
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2020 - Μάρτιος 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση δεξαμενών αργού πετρελαίου
Κύριος του Έργου: SHUQAlQ WATER AND ELECTRICITY COMPANY (SQWEC)
Ανάδοχος: ELEMKA SAUDI

Υπόγεια δεξαμενή νερού – Σ. Αραβία

Τοποθεσία: Σαουδική Αραβία
Περίοδος Εκτέλεσης: Νοέμβριος 2018
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Υποβρύχια Επιθεώρηση Δεξαμενής Νερού
Κύριος του Έργου: SHUQAlQ WATER AND ELECTRICITY COMPANY (SQWEC)
Ανάδοχος: ELEMKA SAUDI

Νέος Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος, 2018

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2018
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών, Τεχνικά 100W, 100E, O99, 102,116, 104W-E, 116A
Κύριος του Έργου: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ανάδοχος: TOMH AE.

U-15 & U-16 ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ, ΡΙΑΝΤ, Σ. Αραβία

Τοποθεσία: Ριάντ, Σαουδική Αραβία
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2018
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: MINISTRY OF MUNICIPALS AND RURAL AFFAIRS
Ανάδοχος: EUROCONSULT

Αυτ/μος Ελευσίνας- Κορίνθου- Πατρών- Πύργου- Τσακώνα, Γεφυρα Φοίνικα – Τεχνικό Β321

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠ. Υ. ΜΕ. ΔΙ
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε

Γέφυρα ΗΣΑΠ, Σταθμός Αμαρουσίου

Τοποθεσία: Αττική, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στεγάστρου και Αποσβεστήρων
Κύριος του Έργου: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ)
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

4th Ring Road, Int. 26, Bridges No. 040/610-2 EB & WB, Κουβέιτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε

Κοιλαδογέφυρα 22R , Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών, Χ.Θ. 263+300
Κύριος του Έργου: ΥΠ. Υ. ΜΕ. ΔΙ
Ανάδοχος: ΔΟΜΗ Ο.Ε.

Γέφυρα Πουλόπουλου Ηλεκτρικού Σ/Δ – Θησείο Αττικής

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επιθεώρηση Στοιχείων Γεφυρών
Κύριος του Έργου: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ)
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies