Ειδικές Μετακινήσεις

Στις δραστηριότητες της ΕΛΕΜΚΑ εντάσσεται και η δυνατότητα μετατόπισης μίας κατασκευής, δηλαδή η εξειδικευμένη διαδικασία όπου μία κατασκευή (κτίριο, μνημείο, εγκατάσταση κτλ) μεταφέρεται από μία θέση σε μία άλλη. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι μεταφοράς: η τμηματική αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και συναρμολόγηση στη νέα θέση ή η μεταφορά της κατασκευής στο σύνολό της.

Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της προώθησης, ολίσθησης, ανάρτησης και απόθεσης σε ειδικές τροχήλατες κατασκευές (τρέιλερ). Οι μεταφορές αυτές είναι τις περισσότερες φορές απαιτητικές και πολύπλοκες και απαιτούν ειδικές προετοιμασίες, όπως προσωρινές κατασκευές, ειδικές κοπές, προετοιμασία και ενίσχυση εδάφους και υποστυλωμάτων, προσωρινή απομάκρυνση εμποδίων στην πορεία-τροχιά της μεταφοράς (καλώδια, στύλοι, δένδρα κτλ).

Οι λόγοι που επιλέγεται μία τέτοια μεταφορά ποικίλουν και μπορεί να είναι καθαρά οικιστικοί-ρυμοτομικοί (ανάπλαση περιοχής, κατασκευή νέων υποδομών κτλ), αρχιτεκτονικοί-αισθητικοί (αλλαγή τοπίου), εμπορικοί (διατήρηση κτιρίου και μεταφορά σε άλλον χώρο λόγω αλλαγής χαρακτηριστικών δόμησης, αλλά και ιστορικοί για τη διατήρηση σημαντικών μνημείων της ιστορικής κληρονομιάς, ακόμα και για λόγους ασφαλείας (επικίνδυνη θέση, θέματα γειτνίασης κτλ).

Απόσπαση, μεταφορά και απόθεση τμημάτων της Λουτρικής Εγκατάστασης Β του κτιρίου Γ, από τον αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή «Βρωμονέρια» Παναγιάς του Δήμου Δεσκάτης, στον προαύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής.

Τοποθεσία: Βρωμονέρια Παναγιάς Δεσκάτης, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Απόσπαση και μεταφορά τμήματος της Λουτρικής Εγκατάστασης Β, του Κτιρίου Γ’ στη θέση «Βρωμονέρια Παναγιάς» Δήμου Δεσκάτης
Κύριος του Έργου: Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
Μελετητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

Απόσπαση και μεταφορά καμαροσκεπών κατασκευών από τον «Σταθμό Βενιζέλου» της ΚΞ Μετρό Θεσσαλονίκης.

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Εργασίες προληπτικής συντήρησης – απόσπαση, μεταφορά και τοποθέτηση δύο καμαροσκεπών υπόγειων κλιμάκων – διόδων
Κύριος του Έργου: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - IMPREGILO - ANSALDO S.T.S - SELI - ANSALDOBREDA
Μελετητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ

Έλξη κτιρίου 1300tn – Θεσσαλονίκη, Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2005
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού έλξης του κτιρίου
Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. - ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Μελετητής: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies