Επικοινωνία

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι 15125
Tηλ: 210 81 17 000
Fax: 210 81 17 070
email: info@elemka.gr

*Απαιτούμενα πεδία
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies