Οικονομικά Στοιχεία

 

12Μ 2022

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

12Μ 2021

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

12Μ 2020

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

12Μ 2019

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

12Μ 2018

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2017

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2016

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2015

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
Πρόσκληση σε Γ.Σ. 30/06/2015

12Μ 2014

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2013

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2012

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2011

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2010

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2009

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

12Μ 2008

Στοιχεία & Πληροφορίες
Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσιος Απολογισμός 2019

Δείτε τον τελευταίο Ετήσιο Απολογισμό της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies