Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η ΕΛΕΜΚΑ δραστηριοποιείται σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων καθώς και των δικτύων οδοφωτισμού σε δήμους.

Η εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  κτήρια - τα οποία ευθύνονται για το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας - «περνά» μέσα από την ενεργειακή τους αναβάθμιση η οποία περιλαμβάνει ανακαινίσεις με υλικά χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και χρήση Η/Μ συστημάτων που οδηγούν σε υψηλούς δείκτες εξοικονόμησης.

Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότεροι δήμοι της χώρας στρέφονται στην υλοποίηση έργων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Δεδομένου ότι το 50% περίπου της ηλεκτρικής κατανάλωσης σε μια πόλη προέρχεται από το δίκτυο οδοφωτισμού, η εξοικονόμηση ενέργειας στους δήμους μέσω αντικατάστασης των συστημάτων οδοφωτισμού καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη, τόσο στο πλαίσιο της ορθής χρήσης των πόρων, όσο και σε αυτό της προώθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Αντικατάσταση Φωτιστικών Εργοστασίου, Βόλος

Τοποθεσία: Βόλος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2020 - Αύγουστος 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών εργοστασίου.
Κύριος του Έργου: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΕΛΕΜΚΑ

Οδοφωτισμός Δήμου Βόλου

Τοποθεσία: Βόλος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2020 - Σε Εξέλιξη
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια, αντικατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Οδοφωτισμού του Δήμου Βόλου
Κύριος του Έργου: Δήμος Βόλου
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε

Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος, Ραφήνα

Τοποθεσία: Ραφήνα, Αττικής , Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2019 - Αύγουστος 2019
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο εξωτερικό κέλυφος των κτιρίων και στα ηλεκτρολογικά τους συστήματα.
Κύριος του Έργου: Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου
Ανάδοχος: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Βιομηχανική Μονάδα, Πάτρα

Τοποθεσία: Πάτρα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2019 - Αύγουστος 2019
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη Γεωθερμικού Συστήματος για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγική διεργασία σε εργοστάσιο Ζυθοποιίας
Κύριος του Έργου: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Κτίριο Πολυτελών Γραφείων, Παράδεισος Αμαρουσίου

Τοποθεσία: Μαρούσι, Αττική , Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2017 - Φεβρουάριος 2019
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας κάτω από την θεμελίωση των κτιρίων
Κύριος του Έργου: ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies