Έργα Υποδομών

Η ΕΛΕΜΚΑ δραστηριοποιείται στο χώρο των έργων υποδομής για περισσότερο από 25 χρόνια, με έντονη παρουσία στον τομέα της Γεφυροποιίας και Οδοποιίας, που περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνικών καθώς και την προμήθεια και εφαρμογή ειδικών διατάξεων σε γέφυρες και οδούς, με σημαντικό μερίδιο της αγοράς στην Ελλάδα και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

FCC Flue Gas Section, Ασπρόπυργος

Τοποθεσία: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπρόπυργου, Ν. Αττικής, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2021 - Αύγουστος 2021
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Κατασκευή βάσης ESP
Κύριος του Έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Α.Τ.Ε.

Εγκατάσταση Νέων Δεξαμενών LPG, Ασπρόπυργος

Τοποθεσία: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπρόπυργου, Ν. Αττικής, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2020 - Μάιος 2021
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, εδαφόπλακας & έργα αποστράγγισης
Κύριος του Έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Α.Τ.Ε.

Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη

Τοποθεσία: Ν. Αχαϊας, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2014 - Ιούλιος 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Κατασκευή τεχνικών, Υδραυλικά Έργα.
Κύριος του Έργου: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies