Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η εταιρεία έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσα από μία σειρά έργων σε αιολικά πάρκα και γεωθερμικές εφαρμογές. Αναλαμβάνει την κατασκευή όλων των υποδομών των Αιολικών Πάρκων όπου περιλαμβάνονται οι χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες από την εκκίνηση του έργου. Τα Πάρκα παραδίδονται έτοιμα για την τοποθέτηση των πυλώνων των ανεμογεννητριών.

Η ΕΛΕΜΚΑ παρέχει επίσης αξιόπιστες υπηρεσίες εγκαταστάσεων γεωθερμίας στα κτίρια και στην βιομηχανία. Παρέχεται ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που αφορούν τις εφαρμογές γεωθερμίας το οποίο περιλαμβάνει την μελέτη και αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας, την μελέτη των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού που εξυπηρετούνται από το σύστημα, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, την ρύθμιση, την θέση σε λειτουργία και τις υπηρεσίες συντήρησης.

Αιολικό Πάρκο «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ» 43.2 MW

Τοποθεσία: Δήμος Ναυπάκτου, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2020 - Σε Εξέλιξη
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών, Τεχνικά Έργα)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 12 Ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6 MW έκαστη – VESTAS
Συνολική Ισχύς: 43.2 ΜW
Κύριος του Έργου: ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΠΟΥΝΤΑ» 11.0 MW

Τοποθεσία: Κύμη - Εύβοια, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2019 - Ιούνιος 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 2 Ανεμογεννήτριες ισχύος 0,9 MW έκαστη – E44 ENERCON & 4 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2,3 MW έκαστη- ENERCON
Συνολική Ισχύς: 11.0 ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΧΕΛΩΝΑ» 8.1 MW

Τοποθεσία: Κάρυστος - Εύβοια, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2018 - Μάρτιος 2019
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 9 Ανεμογεννήτριες ισχύος 0,9 MW έκαστη – E44 ENERCON
Συνολική Ισχύς: 8.1 ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ» 11.7 MW

Τοποθεσία: Κάρυστος - Εύβοια
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2018 - Μάρτιος 2019
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 13 Ανεμογεννήτριες ισχύος 0,9 MW έκαστη – E44 ENERCON
Συνολική Ισχύς: 11.7 ΜW
Κύριος του Έργου : ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΠΥΡΓΟΣ» 15.3 MW

Τοποθεσία: Κάρυστος - Εύβοια, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2017 - Απρίλιος 2018
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 17 Ανεμογεννήτριες ισχύος 0.90 MW έκαστη – E44 ENERCON
Συνολική Ισχύς: 15.3ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΠΕΤΑΛΑΣ» 48.0 MW

Τοποθεσία: Πεταλάς Αμφιλοχίας, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2017 - Απρίλιος 2018
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V100 WT)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 24 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2.0 MW έκαστη - V100 Vestas WT
Συνολική Ισχύς: 48ΜW
Κύριος του Έργου: SPIDER AE.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ» 12.0 MW

Τοποθεσία: Ακραίφνιο Βοιωτίας, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2016 - Δεκέμβριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V100 WT)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 6 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2.0 MW έκαστη - Vestas V100 WT
Συνολική Ισχύς: 12 ΜW
Κύριος του Έργου: PROTERGIA Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΑΔΕΡΕΣ» 4.0 MW

Τοποθεσία: Αδέρες, Νομός Αργολίδος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2016 - Φεβρουάριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Κατασκευή θεμελίωσης 2 Ανεμογεννητριών
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 2 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2.0 MW έκαστη - E-92 ENERCON WT
Συνολική Ισχύς: 4.0 ΜW
Κύριος του Έργου: BUSINESS ENERGY S.A.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΚΟΡΥΦΗ» 15.0 MW

Τοποθεσία: Σιδηρόκαστρο, Νομός Σερρών, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2015 - Ιούλιος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V100 WT)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 5 Ανεμογεννήτριες ισχύος 3.0 MW έκαστη - Vestas V100 WT
Συνολική Ισχύς: 15.0 ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Αιολικό Πάρκο «ΑΓΚΙΣΤΡΟ» 23.1 MW

Τοποθεσία: Άγκιστρο, Δήμος Σερρών, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V112 WT)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 7 Ανεμογεννήτριες ισχύος 3.3 MW έκαστη - Vestas V112 WT
Συνολική Ισχύς: 23.1 ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies