Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για την ΕΛΕΜΚΑ, η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της εταιρείας και την επιχειρηματική της πρακτική.

Στο πλαίσιο αυτό, αδιαπραγμάτευτη επιδίωξη της εταιρείας είναι όλες οι ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της  να αντιλαμβάνονται την ΕΛΕΜΚΑ ως έναν υπεύθυνο επιχειρηματικό εταίρο, που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και την ενίσχυση των θετικών του επιδράσεων και ο οποίος καταβάλλει αδιάκοπη, συνεπή και συστηματική προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των αναγκαστικών επιπτώσεων που αναπόφευκτα προκαλούνται κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των υλικών και την παράδοση των προϊόντων του.

Tο όραμα της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη - με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και το περιβάλλον - και μέσα από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες της, συνεισφέροντας συνεχώς στην εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση ολοένα και πιο απαιτητικών τεχνικών έργων.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε με την εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της ΕΛΕΜΚΑ και ξεκινήσετε το έργο σας σήμερα!

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies