Επιθεώρηση & Συντήρηση

Η ΕΛΕΜΚΑ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία καθώς και εξοπλισμό στην εφαρμογή, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή τεχνικών και εγκαταστάσεων, έχοντας σημαντική παρουσία στον τομέα αυτό, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στόχος της επιθεώρησης των τεχνικών και εν γένει των υποδομών, σε συνδυασμό με την ενοργάνωση, είναι να αποκαλυφθούν σε μια κατασκευή τυχόν ελαττώματα και λειτουργικά προβλήματα, περιοχές εντάσεων και φορτίσεων πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει σχεδιασμού, καθώς και πιθανές πηγές δημιουργίας μελλοντικών προβλημάτων.

Από το 1996, όταν ολοκληρώθηκε το  πρώτο έργο επιθεώρησης και συντήρησης στην Άνω Διάβαση Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, η ΕΛΕΜΚΑ έχει αναλάβει συνολικά έναν πολύ σημαντικό αριθμό από τεχνικές επιθεωρήσεις όλων των τύπων γεφυρών. Επίσης, στο διάστημα αυτό, έχει εκτελεσθεί ένας σημαντικός αριθμός έργων επισκευής και συντήρησης γεφυρών, που περιλαμβάνουν ανυψώσεις φορέα, αντικατάσταση εφεδράνων, επισκευή αρμών, επισκευή στοιχείων από σκυρόδεμα, μεταλλικά μέρη  και άλλα στοιχεία της κατασκευής.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies