Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές

Η ΕΛΕΜΚΑ δραστηριοποιείται περισσότερα από 10 χρόνια στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων που περιλαμβάνει κτιριακά, ειδικές κατασκευές, γέφυρες, βιομηχανικές εφαρμογές.

Η ενασχόληση της εταιρείας με την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οδηγήσει στην υλοποίηση πλήθους βιομηχανικών κτιρίων ειδικών απαιτήσεων κατασκευής, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα στάνταρντ ποιότητας  υπό δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα.

Ορόσημο στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών , αποτελεί για την εταιρεία η ολοκλήρωση κατασκευής το 2009 της Γέφυρας Κατολίσθησης, στην Περιφερειακή Αιγαλέω, την μεγαλύτερη τοξωτή μεταλλική σιδηροδρομική γέφυρα της Ελλάδας μήκους 120 μέτρων. Πέραν της βιομηχανοποίησης και ανέγερσης της γέφυρας και των προσβάσεων της, το έργο περιλάμβανε και την ολίσθηση της όλης κατασκευής στην τελική της θέση, μία εργασία ιδιαιτέρας δυσκολίας και απαιτήσεων. Το έργο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στον προβλεπόμενο χρόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και του Κυρίου του Έργου.

Κατασκευή Γέφυρας, Βόλος

Τοποθεσία: « Άλλη Μεριά», Βόλος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2024 - Μάιος 2024
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Κατασκευή οδικής γέφυρας - μεταλλικού τοξωτού φορέα, εδραζόμενου επί ακροβάθρων σκυροδέματος με έγχυτους πασσάλους σκυροδέματος.
Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Crown Hellas Can, Ισπανία

Τοποθεσία: Σεβίλλη, Ισπανία
Περίοδος Εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση νέων μεταλλικών πλατφορμών εντός υφιστάμενου εργοστασίου.
Κύριος του Έργου: CROWN PACKAGING MANUFACTURING SPAIN SLU
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Crown Hellas Can, Ιταλία

Τοποθεσία: Πάρμα, Ιταλία
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2018 - Ιανουάριος 2019
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση των μεταλλικών πλατφορμών του εργοστασίου
Κύριος του Έργου: CROWN PACKAGING MANUFACTURING ITALY SRL
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 192MW, Γκάνα

Τοποθεσία: Άκκρα, Γκάνα
Περίοδος Εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2022
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων
Κύριος του Έργου: EARLY POWER LIMITED (EPL)
Ανάδοχος: Κ/Ξ METKA – GENERAL ELECTRIC - POWER PROJECTS LIMITED

Crown Hellas Can, Πάτρα

Τοποθεσία: Πάτρα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2016 - Οκτώβριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση των μεταλλικών πλατφορμών για την επέκταση της παραγωγικής μονάδας του εργοστασίου
Κύριος του Έργου: CROWN HELLAS CAN SA
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Crown Hellas Can, Κόρινθος

Τοποθεσία: Κόρινθος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Φεβρουάριος 2015 - Μάιος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση μεταλλικών πλατφορμών για την επέκταση της παραγωγικής μονάδας του εργοστασίου
Κύριος του Έργου: CROWN HELLAS CAN SA
Ανάδοχος: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Μονάδες Φυσικού Αερίου Ανοιχτού Κύκλου ισχύος 368MW & 590,726 MW, Αλγερία

Τοποθεσία: Hassi R’Mel, Αλγερία
Περίοδος Εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2013 - Δεκέμβριος 2017
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων
Κύριος του Έργου: SOCIETE ALGERIENNE DE PRODUCTION DE L’ ELECTRICITE
Ανάδοχος: Κ/Ξ GENERAL ELECTRIC – ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου 146MW (Fast Track), Ιορδανία

Τοποθεσία: Ζάρκα, Ιορδανία
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2012 - Μάρτιος 2013
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων
Κύριος του Έργου: SAMRA ELECTRIC POWER CO
Ανάδοχος: Κ/Ξ GENERAL ELECTRIC – ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 436,6MW, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι, Κορινθίας, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούλιος 2010 - Ιούλιος 2011
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια και ανέγερση των μεταλλικών κτιρίων και ικριωμάτων
Κύριος του Έργου: ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER
Ανάδοχος: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Τεχνικά έργα για την γραμμή σύνδεσης του λιμένα Ν.Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο

Τοποθεσία: Περιφερειακή Αιγάλεω - Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Νοέμβριος 2008 - Νοέμβριος 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Κατασκευή μεταλλικής, τοξωτής, σιδηροδρομικής γέφυρας στην Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω στην Αθήνα
Κύριος του Έργου: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies