Όραμα & Αξίες

Όραμα |

Με έμπνευση και κίνητρο την Ελληνική κληρονομιά μας, να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας στην παγκόσμια επιτυχία.

Αποστολή |

Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική Οικονομία.

Εταιρικές Αξίες |

Αποτελεσματικότητα με Προτεραιότητα την Ασφάλεια

Αδιάκοπος αγώνας των Ανθρώπων μας για Ανταγωνιστικότητα

Σεβασμός και Σημαντικός Ρόλος για κάθε Εργαζόμενο

Δύο Παράγοντες Επιτυχίας: Ομαδικότητα και Αριστεία

Συνεχής Πρόοδος από όλους σε όλα όσα κάνουμε.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον

Tο όραμα της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη - με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία και το περιβάλλον - και μέσα από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες της, συνεισφέροντας συνεχώς στην εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση ολοένα και πιο απαιτητικών τεχνικών έργων.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies