Συντήρηση & Επισκευή

Η ΕΛΕΜΚΑ αναλαμβάνει τη συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση στοιχείων κατασκευής μία εξειδικευμένη εργασία, η οποία απαιτεί ξεχωριστή προσέγγιση για κάθε τεχνικό και τύπο επισκευής. Μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει μικροεπεμβάσεις, όπως επισκευή επιφανειών έδρασης, ενίσχυση αντιδιαβρωτικής προστασίας, αποκατάσταση επιφανειών, αντικατάσταση διατάξεων όπως εφέδρανα, αρμοί, κλπ.  Οι εργασίες αυτές προϋποθέτουν έμπειρο συνεργείο με τεχνική επάρκεια και ευελιξία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανύψωσης με χρήση υδραυλικών γρύλων ανύψωσης σε περιορισμένο και δύσκολα προσβάσιμο χώρο.

Βασικό αντικείμενο της επισκευής-συντήρησης-αντικατάστασης, πέραν της τοπικής επέμβασης, είναι η αναβάθμιση υφισταμένων τεχνικών έργων στο πλαίσιο της σύγχρονης τεχνογνωσίας και των απαιτήσεων των νέων αντισεισμικών κανονισμών, γεγονός το οποίο βελτιώνει τη σεισμική θωράκιση και επιμηκύνει τη «ζωή» των τεχνικών.

Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Κύπρος

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος
Περίοδος Εκτέλεσης: Αύγουστος 2018 - Οκτώβριος 2018
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Αντικατάσταση εφεδράνων
Κύριος του Έργου: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ανάδοχος: A. PANAYIDES CONTRACTING LTD

Ν.Κ. Σπερχειού – Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας, ΠΑΘΕ

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2016 - Δεκέμβριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επισκευή εφεδράνων στα τεχνικά Τ7, Τ5Δ, Τ1Δ, Τ2
Κύριος του έργου : ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Ανάδοχος : ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Αττική Οδός - Κόμβος Μεταμόρφωσης (κλάδος 5/Μ2)

Τοποθεσία: Μεταμόρφωση, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιανουάριος 2016 - Φεβρουάριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Ανύψωση και αντικατάσταση εφεδράνων
Κύριος του Έργου : Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Γέφυρα Μεγαλορέματος – Εγνατία Οδός

Τοποθεσία: Ηγουμενίτσα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Εργασίες επισκευής αρμών
Κύριος του Έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Γέφυρα Ποταμού Σελινούντα, ΠΑΘΕ

Τοποθεσία: Αχαΐα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2015 - Ιανουάριος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Αντικατάσταση εφεδράνων με νέα αντισεισμικής τεχνολογίας
Κύριος του Έργου: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

4th Ring Road, Ghazali Bridge, Int. 22 & 22Α, Κουβέϊτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Αύγουστος 2015 - Σεπτέμβριος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επισκευή εφεδράνων & αποκατάσταση βαφής ανωδομής
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ
Ανάδοχος : KCPC (KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION & CONTRACTING)

Int. 21, 4th Ring Road, Ghazali Bridge, Κουβέϊτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2015 - Ιούνιος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επισκευή Εφεδράνων & Αποκατάσταση Βαφής Ανωδομής
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ
Ανάδοχος: KCPC (KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION & CONTRACTING)

Γέφυρα Καμαρών, Ολυμπία Οδός

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Δεκέμβριος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Επισκευή εφεδράνων στην Χ.Θ. 184+500
Κύριος του Έργου: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Τμήμα Παραδείσια – Τσακώνα, Ε.Ο. Τριπόλεως – Καλαμάτας

Τοποθεσία: Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Αύγουστος 2013 - Μάρτιος 2014
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Στήριξη Αντηρίδων των τόξων του μεταλλικού φορέα της Γέφυρας Τσακώνας
Κύριος του Έργου: Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ

Int. 38, 5th Ring Road, Κουβέϊτ

Τοποθεσία: Κουβέιτ
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2013
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Ανύψωση Γέφυρας Οδού Δαμασκού & αντικατάσταση εφεδράνου.
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΟΥΒΕΪΤ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΜΩΝ & ΓΕΦΥΡΩΝ
Ανάδοχος: KCC ENGINEERING & CONTRACTING CO.
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies