Άλλα Υλικά

Η ΕΛΕΜΚΑ επιπλέον προμηθεύει και εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών υλικών όπως αρμοκλείδες σιδηρού οπλισμου (couplers), αναρτήρες, καλώδια οροφής σταδίων και βιομηχανικών χώρων κ.α.

Κατασκευή 6 Πεζογεφυρών – Λεκανοπέδιο Αττικής

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2019 - 2020
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια καλωδίων ανάρτησης πεζογεφυρών
Κύριος του Έργου: ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ανάδοχος: ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020

Τμήμα S1, Αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός

Τοποθεσία: Αντίρριο, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2017
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια γέφυρας σήμανσης από κράμα αλουμινίου
Κύριος του Έργου: ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Μετρό Θεσσαλονίκης

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2007 - Σε Εξέλιξη
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια αρμοκλείδων σιδηρού οπλισμού
Κύριος του Έργου: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Κατασκευή οροφής Σταδίου «Τae-Κwon Do»

Τοποθεσία: Φάληρο, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2002
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια & τοποθέτηση καλωδίων οροφής
Κύριος του Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΓΑ-ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ
Ανάδοχος: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Ολοκλήρωση 3ου υποτμήματος Γρεβενά-Κοζάνης ΧΘ 20+500 έως 31+100

Τοποθεσία: Γρεβενά-Κοζάνη, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: 2000
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Προμήθεια γεφυρών σήμανσης
Κύριος του Έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος: ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.

Όλα τα Άλλα Υλικά

Wall Ties and Restraint Fixings
Shear Load Connectors
Ancon Lockable Dowels
Reinforcement Continuity Systems
Channel and Bolt Fixings
Masonry Reinforcement and Windposts
Thermally Insulated Balcony Connectors
Ancon CXL Couplers
Ancon_MBT_Couplers
Ancon_Tapered_Thread_Couplers
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies