Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 436,6MW, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΕΛΕΜΚΑ κατασκεύασε και τοποθέτησε τα μεταλλικά κτίρια και ικριώματα του έργου «Σχεδίαση – Μελέτη – Ανέγερση και θέση σε λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου  ισχύος 436MW στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονταν η κατασκευή και τοποθέτηση όλων των μεταλλικών κατασκευών του έργου, οι οποίες εκτελέσθηκαν επιτυχώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και σε αυστηρά περιορισμένο χώρο πρόσβασης.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Προμήθεια και ανέγερση των μεταλλικών κτιρίων και ικριωμάτων

Περίοδος Εκτέλεσης:

Ιούλιος 2010 - Ιούλιος 2011

Τοποθεσία:

Άγιοι Θεόδωροι, Κορινθίας, Ελλάδα

Κύριος του Έργου:

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER

Ανάδοχος:

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies