Έργα Ενεργειακού Τομέα (EPC)

Το 2008 η ΕΛΕΜΚΑ επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα έργα του ενεργειακού τομέα. Η εταιρεία αναλαμβάνει συνολικά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (Engineering – Procurement – Construction – EPC) των έργων πολιτικού μηχανικού που απαιτούνται για να τεθεί σε λειτουργία μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και ο υποσταθμός της.

Η δραστηριότητα της ΕΛΕΜΚΑ εκτείνεται στις γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, έχοντας έως τώρα εκτελέσει έργα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος μεγαλύτερη των 3,4 GW τόσο ανοικτού όσο και συνδυασμένου κύκλου. Σε όλες τις περιπτώσεις, η εταιρεία παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών ανάλογο των ειδικών απαιτήσεων και αναγκών των συγκεκριμένων έργων.

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου 146MW (Fast Track), Ιορδανία

Τοποθεσία: Ζάρκα, Ιορδανία
Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2012 - Μάρτιος 2013
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Συντονισμός και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
Κύριος του Έργου: PUBLIC ESTABLISHMENT OF SAMRA ELECTRIC POWER CO. (SEPCO)
Ανάδοχος: Κ/Ξ METKA SA – POWER PROJECTS LTD

Μονάδα Ανοιχτού Κύκλου Ισχύος 1250 MW, Ιράκ

Τοποθεσία: Basrah, Ιράκ
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2012 - Μάρτιος 2016
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Διαχείριση μελετών, συντονισμός και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
Κύριος του Έργου: MINISTRY OF ELECTRICITY OF IRAQ
Ανάδοχος : ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Σταθμός Συμπαραγωγής Θερμικής & Ηλεκτρικής Ενέργειας 15,5 MW, Ρεβυθούσα

Τοποθεσία: Ρεβυθούσα, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2008 - Φεβρουάριος 2009
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Διαχείριση μελετών, συντονισμός και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού
Κύριος του Έργου: ΔΕΣΦΑ
Ανάδοχος: BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR (BWSC)/DENMARK
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies