Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 143MW Ιορδανία, (Add on)

ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (EPC)

Η ΕΛΕΜΚΑ ανέλαβε τις εργασίες πολιτικού μηχανικού για την επέκταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου ισχύος 143 MW στη Σάμρα της Ιορδανίας.

Το αντικείμενο του έργου περιλάμβανε την εκπόνηση όλων των μελετών, τον συντονισμό και την κατασκευή όλων των έργων πολιτικού μηχανικού σε χρονική διάρκεια 18 μηνών.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Διαχείριση μελετών, συντονισμός και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

Περίοδος Εκτέλεσης:

Δεκέμβριος 2012 - Αύγουστος 2014

Τοποθεσία:

Ζάρκα, Ιορδανία

Κύριος του Έργου:

PUBLIC ESTABLISHMENT OF SAMRA ELECTRIC POWER CO. (SEPCO)

Ανάδοχος:

ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies