Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η εταιρεία έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσα από μία σειρά έργων σε αιολικά πάρκα και γεωθερμικές εφαρμογές. Αναλαμβάνει την κατασκευή όλων των υποδομών των Αιολικών Πάρκων όπου περιλαμβάνονται οι χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες από την εκκίνηση του έργου. Τα Πάρκα παραδίδονται έτοιμα για την τοποθέτηση των πυλώνων των ανεμογεννητριών.

Η ΕΛΕΜΚΑ παρέχει επίσης αξιόπιστες υπηρεσίες εγκαταστάσεων γεωθερμίας στα κτίρια και στην βιομηχανία. Παρέχεται ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που αφορούν τις εφαρμογές γεωθερμίας το οποίο περιλαμβάνει την μελέτη και αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας, την μελέτη των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού που εξυπηρετούνται από το σύστημα, την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, την ρύθμιση, την θέση σε λειτουργία και τις υπηρεσίες συντήρησης.

Αιολικό Πάρκο «ΤΡΙΚΟΡΦΑ» 14 MW

Τοποθεσία: Τρίκορφα, Δήμου Δωρίδας, Νομού Φωκίδος, Ελλάδα
Περίοδος Εκτέλεσης: Ιούνιος 2014 - Μάιος 2015
Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ: Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V100 WT)
Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών: 7 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2.0 MW έκαστη - Vestas V100 WT
Συνολική Ισχύς: 14ΜW
Κύριος του Έργου: ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ ΑΕ
Κατασκευή: ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies