Αιολικό Πάρκο «ΠΕΤΑΛΑΣ» 48.0 MW

ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατασκευή Αιολικού Πάρκου στη θέση «Πεταλάς» των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου της Περιφερειακής Δυτικής Ελλάδος. Το Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW αποτελείται από 24 ανεμογεννήτριες των 2 MW τύπου VESTAS V-100

Η ΕΛΕΜΚΑ εκτέλεσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών Vestas V100 WT)

Περίοδος Εκτέλεσης:

Μάιος 2017 - Απρίλιος 2018

Τοποθεσία:

Πεταλάς Αμφιλοχίας, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Ελλάδα

Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών:

24 Ανεμογεννήτριες ισχύος 2.0 MW έκαστη - V100 Vestas WT

Συνολική Ισχύς:

48ΜW

Κύριος του Έργου:

SPIDER AE.

Κατασκευή:

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies