Αιολικό Πάρκο «ΠΥΡΓΟΣ» 15.3 MW

ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στη θέση «Πύργος» του δήμου Καρύστου, της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας . Το αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 15,3 MW αποτελείται από 17 ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON-E44 ισχύος 900KW έκαστος.

Η ΕΛΕΜΚΑ εκτέλεσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εργασίες αντιστήριξης υφιστάμενων πρανών εκσκαφής στον Υποσταθμό του έργου και ενίσχυσης του εδάφους της θεμελίωσης των Ανεμογεννητριών λόγω εκτεταμένων Καρστικών εγκοίλων.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Μελέτη-Κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Αιολικού Πάρκου (Οδικό Δίκτυο Πρόσβασης, Χωματουργικές Εργασίες, Θεμελίωση Ανεμογεννητριών

Περίοδος Εκτέλεσης:

Ιούνιος 2017 - Απρίλιος 2018

Τοποθεσία:

Κάρυστος - Εύβοια, Ελλάδα

Ποσότητα και τύπος Ανεμογεννητριών:

17 Ανεμογεννήτριες ισχύος 0.90 MW έκαστη – E44 ENERCON

Συνολική Ισχύς:

15.3ΜW

Κύριος του Έργου:

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.

Κατασκευή:

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies