Οδοφωτισμός Δήμου Βόλου

ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΛΕΜΚΑ σε Κοινοπραξία με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέλαβε το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Βόλου» συμβάλοντας σημαντικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

Το αντικείμενο του έργου αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για διάρκεια 12 ετών και η αμοιβή γίνεται με ΣΕΑ βάσει της εξοικονόμησης Ενεργειακής κατανάλωσης. 

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Προμήθεια, αντικατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Οδοφωτισμού του Δήμου Βόλου

Περίοδος Εκτέλεσης:

Μάρτιος 2020 - Σε Εξέλιξη

Τοποθεσία:

Βόλος, Ελλάδα

Κύριος του Έργου:

Δήμος Βόλου

Ανάδοχος:

Κ/Ξ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies