Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η ΕΛΕΜΚΑ εκτέλεσε τμήμα των έργων πολιτικού μηχανικού για το έργο “Κατασκευή υπολειπόμενων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για την Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Κιάτο – Ροδοδάφνη»

Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονταν ο συντονισμός των μελετών, υποστήριξη εργαστηρίου και ποιοτικού ελέγχου, συντονισμός κατασκευής συγκεκριμένων τεχνικών και τοπογραφικές εργασίες. Η διάρκεια του έργου ήταν 6 έτη.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Κατασκευή τεχνικών, Υδραυλικά Έργα.

Περίοδος Εκτέλεσης:

Σεπτέμβριος 2014 - Ιούλιος 2020

Τοποθεσία:

Ν. Αχαϊας, Ελλάδα

Κύριος του Έργου:

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Ανάδοχος:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies