Δεξαμενές υγρών καυσίμων, Σ. Αραβία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εργασίες επιθεώρησης σε υπέργειες δεξαμενές υγρών καυσίμων στην Σαουδική Αραβία

Το αντίκειμενο του έργου ήταν οι εργασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης κατά API σε τρεις υπέργειες δεξαμενές υγρών καυσίμων σε εργοστάσιο παραγωγής πόσιμου νερού και ηλεκτρισμού στη Σαουδική Αραβία, κατά την διάρκεια λειτουργίας τους.

H Eπιθεώρηση και αξιολόγηση των τριών δεξαμενών υγρών καυσίμων έγινε με χρήση ενός αυτόνομου, τηλεχειριζόμενου οχήματος υπερήχων, το οποίο θεωρείται ως εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέποντας την επιθεωρηση περιμετρικά όλης της δεξαμενής, χωρίς την χρήση ικριωμάτων, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο επιθεώρησης και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την λήψη δεδομένων υψηλής ακρίβειας.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Επιθεώρηση δεξαμενών αργού πετρελαίου

Περίοδος Εκτέλεσης:

Φεβρουάριος 2020 - Μάρτιος 2020

Τοποθεσία:

Σαουδική Αραβία

Κύριος του Έργου:

SHUQAlQ WATER AND ELECTRICITY COMPANY (SQWEC)

Ανάδοχος:

ELEMKA SAUDI

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies