Υπόγεια δεξαμενή νερού – Σ. Αραβία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες επιθεώρησης σε υπόγεια δεξαμενή νερού εν  λειτουργία, με την χρήση του κατάλληλου καταδυτικού προσωπικού και εξοπλισμού.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε το έργο με απόλυτη επιτυχία, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες, με υψηλό ρίσκο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η δεξαμενή βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία κατά την διάρκεια της επιθεώρησης από την ομάδα των δυτών.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Υποβρύχια Επιθεώρηση Δεξαμενής Νερού

Περίοδος Εκτέλεσης:

Νοέμβριος 2018

Τοποθεσία:

Σαουδική Αραβία

Κύριος του Έργου:

SHUQAlQ WATER AND ELECTRICITY COMPANY (SQWEC)

Ανάδοχος:

ELEMKA SAUDI

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies