30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΒΟΥΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ.

Η ΕΛΕΜΚΑ αναλαμβάνει την ανακατασκευή κτιρίων με προσθήκη μεταλλικών και σύμμικτων στοιχείων, διατηρώντας το περίγραμμα και τον όγκο των κτιρίων στην περιοχή Καβούρι του Δήμου Βουλιαγμένης στο Ν. Αττικής.  

Η κατασκευή αφορά επιφάνεια 1.100 τμ και περιλαμβάνει  χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες του στατικού φορέα.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies