03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ

Η ΕΛΕΜΚΑ σε κοινοπραξία με την μητρική της MYTILINEOS αναλαμβάνει το έργο του οδοφωτισμού στο Δήμο Βόλου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων των δήμων.

Η Κ/Ξ MYTILINEOS-ΕΛΕΜΚΑ επιλέχθηκε μέσω ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε ο Δήμος Βόλου, με προϋπολογισμό 14.297.339,64 € πλέον Φ.Π.Α. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για 12 χρόνια. 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies