16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιθεώρησης σε υπόγεια δεξαμενή νερού εν  λειτουργία, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο καταδυτικό προσωπικό και εξοπλισμό.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε το έργο με απόλυτη επιτυχία, μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες, με υψηλό ρίσκο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η δεξαμενή βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία κατά την διάρκεια της επιθεώρησης από την ομάδα των δυτών.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies