25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιθεώρησης και η αξιολόγηση των κατασκευών σε τέσσερις υπόγειες διαβάσεις στο Δήμο του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

 

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε τις εργασίες με απόλυτη επιτυχία, παραδίδοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, σε ένα έργο υψηλών απαιτήσεων και σημασίας για τον Δήμο, καθώς οι συγκεκριμένες υπόγειες διαβάσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι του οδικού δικτύου ενός τμήματος της πόλης του Ριάντ.   

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies