30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης σε τρεις υπέργειες δεξαμενές υγρών καυσίμων σε εργοστάσιο παραγωγής πόσιμου νερού και ηλεκτρισμού στη Σαουδική Αραβία, κατά την διάρκεια λειτουργίας τους, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πιστοποιημένο κατά API προσωπικό αλλά και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο που περιλάμβανε την επιθεώρηση και αξιολόγηση τριών δεξαμενών υγρών καυσίμων, κάνοντας χρήση ενός αυτόνομου, τηλεχειριζόμενου οχήματος υπερήχων, το οποίο θεωρείται ως εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέποντας στους μηχανικούς να επιθεωρήσουν περιμετρικά όλη την δεξαμενή, χωρίς την χρήση ικριωμάτων,  μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χρόνο επιθεώρησης και επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την λήψη δεδομένων υψηλής ακρίβειας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies