26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΕΛΕΜΚΑ αναλαμβάνει την κατασκευή του διατηρητέου ξενοδοχείου ΟΛΥΜΠΟΣ – ΝΑΟΥΣΑ στην Θεσσαλονίκη.

Οι εργασίες αφορούν όλες τις προσωρινές θεμελιώσεις, την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού ικριώματος στήριξης της διατηρητέας όψης, τις θεμελιώσεις του βασικού κτιρίου, καθώς και την πλήρη κατασκευή των υπογείων έως το επίπεδο 0 με την μέθοδο ‘’top to down’’.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies