28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε την κατασκευή συγκροτήματος πολυτελών γραφείων συνολικής επιφανείας 4.616 τ.μ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ στο Μαρούσι Αττικής. Η σύμβαση αφορούσε την προμήθεια και κατασκευή όλων των αρχιτεκτονικών, οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, το σύστημα γεωθερμίας και την πλήρη παράδοση του έργου σε λειτουργία.

Το νέο κτίριο έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, Platinum,  για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC).

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies