01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΝΕΟ ΕΡΓOΣΤΑΣΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.

Η ΕΛΕΜΚΑ αναλαμβάνει την κατασκευή Νέου Εργοστασίου Χάρτου στην περιοχή Οινοφύτων Ν. Βοιωτίας συνολικής επιφάνειας 15.500 τμ  με διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου συνολικής επιφάνειας 18.000 τμ.

Το κεντρικό κτίριο παραγωγής, συνολικής επιφανείας κάλυψης 8.394,68 τμ , αποτελείται από 3 εσωτερικά τμήματα παραγωγής, το τμήμα Διαχείρησης Χαρτόμαζας (Bale Handling), το τμήμα Μηχανής Παραγωγής Χάρτου (Paper Machine1- PM1) και το τμήμα Ανατύλιξης (Rewinder).

Στο αντικείμενο της ΕΛΕΜΚΑ περιλαμβάνονται οι θεμελιώσεις, οι Η/Μ και οικοδομικές εργασίες των κυρίως έργων, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies