30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΠΕΤΑΛΑΣ»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το Αιολικό Πάρκο στη θέση «Πεταλάς» των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου της Περιφερειακής Δυτικής Ελλάδος. Το Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW αποτελείται από 24 ανεμογεννήτριες των 2 MW τύπου VESTAS V-100

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies