15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε τις εργασίες πολιτικού μηχανικού για το ενεργειακό έργο μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 192 ΜW στο Takoradi της Γκάνας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών, τον συντονισμό και την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε σε 24 μήνες.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies