10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το Αιολικό Πάρκο στη θέση «Διακόφτης» του Δήμου Στυραίων στο Ν. Ευβοίας. Το αιολικό πάρκο ισχύος 11,07 MW αποτελείται από 13 ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON E-34 με ισχύ 0,9MW έκαστος.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies