30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΠΥΡΓΟΣ»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το Αιολικό Πάρκο στη θέση «Πύργος» του δήμου Καρύστου, της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας . Το αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 15,3 MW αποτελείται από 17 ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON-E44 ισχύος 900KW έκαστος.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies