30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΧΕΛΩΝΑ»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το Αιολικό Πάρκο στη θέση «Χελώνα» του Δήμου Καρύστου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας  ισχύος 8,1 MW που  αποτελείται από 9 ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON E-34.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

 

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies