30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιθεώρησης σε μεταλλικό υπόστεγο 12.000 τμ. στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι εργασίες επιθεώρησης αφορούσαν τον έλεγχο στατικής επάρκειας της μεταλλικής κατασκευής με παραδοτέο την έκθεση αξιολόγησης που περιλαμβάνει τις προτάσεις επισκευής και συντήρησής της.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies