Τεχνικά έργα για την γραμμή σύνδεσης του λιμένα Ν.Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η ΕΛΕΜΚΑ κατασκεύασε και τοποθέτησε τους μεταλλικούς φορείς στη «Γέφυρα Κατολίσθησης» του έργου «Χωματουργικά και Τεχνικά Έργα για τη γραμμή σύνδεσης του λιμένα Ικονίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο από Χ.Θ. 15+850 έως τέλους»

Στο αντικείμενο των εργασιών περιλαμβάνονταν η κατασκευή και τοποθέτηση της κεντρικής και τοξωτής Γέφυρας κατολίσθησης καθώς και οι φορείς πρόσβασης. Κατά τη φάση ολοκλήρωσης η εν λόγω γέφυρα ήταν η μεγαλύτερη τοξωτή σιδηροδρομική γέφυρα που είχε κατασκευασθεί στην  Ελλάδα μήκους 110 μέτρων, η δε τοποθέτησή της στην τελική θέση έγινε με τη μέθοδο της ολίσθησης, μια ιδιαίτερα απαιτητική και εξειδικευμένη εργασία που ολοκληρώθηκε από την ΕΛΕΜΚΑ με απόλυτη επιτυχία.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Κατασκευή μεταλλικής, τοξωτής, σιδηροδρομικής γέφυρας στην Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω στην Αθήνα

Περίοδος Εκτέλεσης:

Νοέμβριος 2008 - Νοέμβριος 2009

Τοποθεσία:

Περιφερειακή Αιγάλεω - Αθήνα, Ελλάδα

Κύριος του Έργου:

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Ανάδοχος:

Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies