Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 192MW, Γκάνα

ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (EPC)

Η ΕΛΕΜΚΑ ανέλαβε τις εργασίες πολιτικού μηχανικού για το ενεργειακό έργο μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 192 ΜW στο Takoradi της Γκάνας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών, τον συντονισμό και την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε σε 24 μήνες.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Διαχείριση μελετών, συντονισμός και κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού

Περίοδος Εκτέλεσης:

Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2019

Τοποθεσία:

Τακοράντι, Γκάνα

Κύριος του Έργου :

AMANDI ENERGY LIMITED

Ανάδοχος:

Κ/Ξ METKA – GENERAL ELECTRIC- POWER PROJECTS LIMITED

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies