Ιστορικό Ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑ

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Κατασκευή του διατηρητέου ξενοδοχείου ΟΛΥΜΠΟΣ – ΝΑΟΥΣΑ στην Θεσσαλονίκη. Το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο και επιπρόσθετα έχει χαρακτιριστεί ως «έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο». Στην κατασκευή έχει ληφθεί υπόψιν η διατηρητέα χρήση του ισογείου ως εστιατόριο.

Η ΕΛΕΜΚΑ έχει αναλάβει τις εργασίες για όλες τις προσωρινές θεμελιώσεις, την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού ικριώματος στήριξης της διατηρητέας όψης, τις θεμελιώσεις του βασικού κτιρίου, καθώς και την πλήρη κατασκευή των υπογείων έως το επίπεδο 0 με την μέθοδο ‘’top to down’’.

Σύνοψη Έργου

Αντικείμενο ΕΛΕΜΚΑ:

Πλήρη ανακατασκευή ξενοδοχείου με διατηρητέα όψη επιφανείας 2.400 τ.μ.

Περίοδος Εκτέλεσης:

Σεπτέμβριος 2019 - Μάιος 2022

Τοποθεσία:

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κύριος του Έργου:

ΟΛ.ΝΑ. ΑΞΤΕ

Ανάδοχος:

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Πίσω στα Έργα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies