23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Η ΕΛΕΜΚΑ αναλαμβάνει την κατασκευή  τριών πολυτελών τουριστικών Κατοικιών με πισίνες στην περιοχή Πυργιώτικα  του Δήμου Ναυπλίου στο Ν. Αργολίδος.

Η κατασκευή κάθε κατοικίας συνολικής  επιφανείας  220 τμ, περιλαμβάνει τις χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες του στατικού φορέα και των κολυμβητικών δεξαμενών, τις τοιχοποιίες, την Α Φάση των Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και τις επενδύσεις με πέτρα.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies