05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η/Μ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ “DUBA PORT”, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιθεώρησης και αξιολόγησης όλων των Η/Μ δικτύων στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι “Duba Port”, σε χρονικό διάστημα ενός μήνα κατά την διάρκεια επιβολής των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 στο Βασίλειο.

 

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο που περιλάμβανε την επιθεώρηση και αξιολόγηση των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στον τερματικό σταθμό του “Duba Port”, με τον έλεγχο των εγκαταστάσεων των δικτύων μέσης και χαμηλής τάσης, πόσιμου νερού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και την παράδοση της τελικής έκθεσης αξιολόγησης. Η εταιρεία κατάφερε να φέρει εις πέρας με επιτυχία ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό έργο, δεδομένων των πρόσθετων δυσκολιών εξαιτίας των περιορισμών και των επιπλέον μέτρων ασφαλείας που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies