31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ «ΠΟΥΝΤΑ»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το Αιολικό Πάρκο στη θέση «Πούντα» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας . Το Αιολικό Πάρκο ισχύος 11 MW αποτελείται από 6 ανεμογεννήτριες εκ των οποίων οι 4 είναι τύπου ENERCON E-52 ισχύος 2,3 MW η κάθε μία και δύο τύπου ENERCON E-44 ισχύος 0,9 MW.

Η ΕΛΕΜΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που περιλαμβάνουν το οδικό δίκτυο πρόσβασης, τις χωματουργικές εργασίες και τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies